ஆகஸ்ட் 11, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2013 ஆய்வு

கட்டளைகளின் நன்மைகள்

ஒரு துறவற சமூகத்திலும் சமூகத்திலும் வாழ்வதற்கான பொதுவான தரங்களாக கட்டளைகள் செயல்படுகின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
துறவு வாழ்க்கை 2013 ஆய்வு

நேரம் நன்றாக கழிந்தது

துறவற வாழ்க்கையை ஆய்வு செய்யும் திட்டம் எவ்வாறு தர்ம நடைமுறையைச் சுற்றி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்