Print Friendly, PDF & மின்னஞ்சல்

அத்தியாயம் 1: வசனங்கள் 1-8

ஆர்யதேவாவின் தொடர் போதனைகளின் ஒரு பகுதி நடு வழியில் 400 சரணங்கள் 2013-2017 வரை கெஷே யேஷே தப்கே மூலம் வருடாந்திர அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டது.

சந்திரகீர்த்தியின் உந்துதல்

  • தர்மத்தை கடைப்பிடித்து நல்ல மறுபிறப்பு, சம்சாரத்தில் இருந்து விடுதலை, அல்லது முழு விழிப்பு ஆகியவற்றை அடைவதற்கு விலைமதிப்பற்ற மனித வாழ்க்கையின் ஓய்வு மற்றும் வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
  • பயிற்சியாளர்களின் மூன்று நிலைகள்: நெறிமுறை நடத்தையை வளர்ப்பது, சுழற்சி முறையில் இருந்து விடுபட முயல்வது, முழு புத்தத்துவத்தை அடைய முயல்வது
  • பத்து அறம் அல்லாத செயல்களில் இருந்து விலகி, அகிம்சையில் ஈடுபடுவதன் மூலம் நெறிமுறை நடத்தை பயிற்சியை வளர்த்து பூரணப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவம்

ஆர்யதேவாவின் அறிமுகம் நடு வழியில் 400 சரணங்கள் பெரிய மற்றும் நடுத்தர திறன் கொண்ட பயிற்சியாளர்களை இலக்காகக் கொண்டது

  • 1 முதல் 4 வரையிலான அத்தியாயங்கள், விஷயங்கள் நிரந்தரமானவை, இன்பமானவை, தூய்மையானவை மற்றும் உள்ளார்ந்த இயல்புடையவை என்ற நான்கு தவறான நம்பிக்கைகளை எவ்வாறு மறுக்கும்.
  • தொடர்ச்சியை நாம் எப்படி தவறாக நினைக்கிறோம் நிகழ்வுகள் அவற்றின் நிலையான மற்றும் நிரந்தர இயல்புக்காக

மரணத்தின் நினைவாற்றல் மற்றும் நிலையற்ற தன்மை பற்றிய தியானம்

  • உயிருடன் இருப்பதுதான் நம்மை மரணத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்கிறது
  • நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பது மரண பயத்திலிருந்து நம்மை விடுவிக்கிறது
  • மரணம் அனைவருக்கும் பொதுவானது என்பதால் நாம் அதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்
  • நோய் மற்றும் முதுமைக்கான மருத்துவ சிகிச்சையைப் பொருட்படுத்தாமல், மரணத்தை நம்மால் குணப்படுத்த முடியாது
  • மரணத்தின் நேரம் நிச்சயமற்றதாக இருந்தாலும், மரணத்தைப் பற்றி நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும்

கெஷே யேஷே தப்கே

கெஷே யேஷே தப்கே 1930 இல் மத்திய திபெத்தின் லோகாவில் பிறந்தார் மற்றும் 13 வயதில் துறவியானார். 1969 இல் ட்ரெபுங் லோசெலிங் மடாலயத்தில் தனது படிப்பை முடித்த பிறகு, திபெத்திய பௌத்தத்தின் கெலுக் பள்ளியின் மிக உயர்ந்த பட்டமான கெஷே லராம்பா அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அவர் உயர் திபெத்திய ஆய்வுகளின் மத்திய நிறுவனத்தில் எமரிட்டஸ் பேராசிரியராகவும், மத்தியமகா மற்றும் இந்திய பௌத்த ஆய்வுகள் இரண்டிலும் சிறந்த அறிஞராகவும் உள்ளார். அவரது படைப்புகளில் ஹிந்தி மொழிபெயர்ப்புகளும் அடங்கும் திட்டவட்டமான மற்றும் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய அர்த்தங்களின் நல்ல விளக்கத்தின் சாராம்சம் லாமா சோங்காபா மற்றும் கமலாசிலாவின் கருத்து நெல் நாற்று சூத்ரா. அவரது சொந்த கருத்து, நெல் நாற்று சூத்ரா: சார்ந்து எழுவது பற்றிய புத்தரின் போதனைகள், ஜோசுவா மற்றும் டயானா கட்லர் ஆகியோரால் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு விஸ்டம் பப்ளிகேஷன்ஸ் வெளியிட்டது. சோங்காப்பாவின் முழுமையான மொழிபெயர்ப்பு போன்ற பல ஆராய்ச்சிப் பணிகளை கெஷெலா எளிதாக்கியுள்ளார் அறிவொளிக்கான பாதையின் நிலைகள் பற்றிய பெரிய நூல், மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு பெரிய திட்டம் திபெத்திய புத்த கற்றல் மையம் நியூ ஜெர்சியில் அவர் தொடர்ந்து கற்பிக்கிறார்.