சம்சார வாழ்க்கை

சம்சார வாழ்க்கை

ஒரு பகுதி வர்ணனை on அத்தியாவசிய ஆன்மீக ஆலோசனை, முதல் தலாய் லாமாவின் உரை விழிப்புக்கான பாதையின் நிலைகளை கோடிட்டுக் காட்டுகிறது.

  • சம்சாரம் என்றால் என்ன
  • ஒரு படைப்பாளி கடவுள் நம்பிக்கை மற்றும் அறிவியல் பொருள்முதல்வாதத்தின் தர்க்கரீதியான குறைபாடுகள்
  • காாரணமும் விளைவும்
  • நிலையான மகிழ்ச்சியைப் பெறுவதற்கான வழி

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.