மார்ச் 17, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மன்னிப்பு

மன்னிப்பின் உண்மையான அர்த்தம்

மன்னிப்பு என்பதன் அர்த்தத்தை தெளிவுபடுத்துவது மற்றும் கடினமான சூழ்நிலையில் இரக்கத்தை வளர்த்துக் கொள்ள அது நம்மை அனுமதிக்கிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்