ஜனவரி 17, 2013

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பிரசாதம் வழங்குதல்

தண்ணீர் கிண்ணம் பிரசாதம்

மூன்றில் இரண்டாவது, வீட்டு அட்டைகளில் பலிபீடத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது பற்றி பேசுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மனம் மற்றும் விழிப்புணர்வு

யோகத்தை நேரடியாக உணர்ந்தவர்

படிப்பின் முக்கியத்துவம், தர்க்கம், தியானத்துடன், விஷயங்கள் எப்படி இருக்கின்றன, எப்படி இருக்கின்றன என்பதைப் பார்க்க...

இடுகையைப் பார்க்கவும்