பரிகார நடவடிக்கையின் சக்தி

பரிகார நடவடிக்கையின் சக்தி

2012-2013 புத்தாண்டு சுத்திகரிப்பு பின்வாங்கலில் இருந்து தொடர்ச்சியான போதனைகளின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபே.

  • ஒரு திருத்த நடவடிக்கையின் தகுதிகள்
  • பரிகாரச் செயலைச் செய்வதற்கான காட்சிப்படுத்தலின் விளக்கம் வஜ்ரசத்வா பயிற்சி
  • சுத்திகரிப்பு கர்மா பரவலான வாழ்க்கையிலிருந்து
  • "ஆவி குற்றம்" என்றால் என்ன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது
  • எப்படி வஜ்ரசத்வா மனச்சோர்வுக்கு உதவுகிறது
  • அனுபவிப்பது என்றால் என்ன பேரின்பம்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.