ஆகஸ்ட் 15, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

துறவு வாழ்க்கை 2012 ஆய்வு

நாம் ஏன் மகிழ்ச்சியாக இல்லை?

ஒரு துறவற வாழ்க்கை முறை எவ்வாறு துன்பங்களை அடக்குவதற்கு உதவும் ஒரு சக்திவாய்ந்த முறையாகும் என்பதைக் கருத்தில் கொள்வது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்