என் மதம் இரக்கம்

என் மதம் இரக்கம்

புனித தலாய் லாமாவின் புத்தகம் பற்றிய தொடர் போதனைகளின் ஒரு பகுதி நீங்கள் உண்மையில் இருப்பது போல் உங்களை எப்படி பார்ப்பது at ஸ்ரவஸ்தி அபே 2012 உள்ள.

  • தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் ஆன்மீக/மனித மதிப்புகளை மாற்ற முடியாது
  • நான்கு அடிப்படை நம்பிக்கைகள்
  • நமது சொந்த எதிர்விளைவு உணர்ச்சிகள்
  • கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.

இந்த தலைப்பில் மேலும்