சித்திரை 14, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் உள்ள கோதமி இல்லத்திற்கு அருகில் புத்தர் சிலை.
பாராயணம் மற்றும் சிந்திக்க வேண்டிய உரைகள்

அனைத்து முக்கிய புள்ளிகள் மீது ஒரு பார்வை தியானம் ...

விழிப்புணர்வுக்கான பாதையின் நிலைகளை உள்ளடக்கிய மிக சுருக்கமான, ஆனால் அர்த்தமுள்ள, தியான உரை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
லாமா சோங்கபாவின் சிலை.
பாராயணம் மற்றும் சிந்திக்க வேண்டிய உரைகள்

அனைத்து நல்ல குணங்களின் அடித்தளம்

லாமா சோங்காப்பாவின் இந்த சிறு உரை லாம்ரிம் போதனைகளை தெளிவாகவும் சுருக்கமாகவும் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
நேபாளத்தில் உள்ள போதநாத் ஸ்தூபி
பிரசாதம் வழங்குதல்

விரிவான சலுகை நடைமுறை

பிரசாதங்களை எவ்வாறு வழங்குவது என்பதை விவரிக்கும் அழகான உரை, லாமா ஜோபா ரின்போச்சே இயற்றினார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்