பிப்ரவரி 9, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்: துணை சபதம் 4-5

நிஜ வாழ்க்கை சூழ்நிலைகளில் கட்டளைகளை கொண்டு வருதல் மற்றும் எப்போது பின்பற்றவில்லை என்பது பற்றிய விளக்கம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்