பிப்ரவரி 7, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்: துணை சபதம் 2-4

ஒருவரின் மூத்தவர்களை மதிக்காதது, வலுவான ஆசை மற்றும் அதிருப்தியைப் பின்பற்றுவது மற்றும் பதிலளிக்காதது போன்ற துணை விதிகள்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்