ஜனவரி 19, 2012

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்

போதிசத்வா நெறிமுறை கட்டுப்பாடுகள்: சபதம் 6-8

புத்தரின் போதனைகள் உண்மையாகவே உள்ளன என்று மறுப்பது தொடர்பான கட்டளைகள், துறவிகளை ஆடையை இழக்கச் செய்கின்றன,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்