அக் 2, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

நான்கு ஆயுதம் கொண்ட சென்ரெசிக் படிந்த கண்ணாடி ஜன்னல்.
சென்ரெஸிக் வீக்லாங் ரிட்ரீட் 2011

இரக்கத்தை தியானிப்பது

இரக்கம் மற்றும் போதிசிட்டாவைப் புரிந்துகொள்வது எப்படி எளிதானது மற்றும் அவற்றைப் பயிற்சி செய்வதன் முக்கியத்துவம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 76-77

வெவ்வேறு வழிகளைப் பின்பற்றும் அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் எவ்வளவு பெரிய கருணை விதை.

இடுகையைப் பார்க்கவும்