செப் 5, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சாகுபடி செறிவு பின்வாங்கல் 2011

ஒன்பது மன நிலைகள்

தியான நிலைப்படுத்தலுக்கு ஒருவர் எவ்வாறு ஆழமான மற்றும் நுட்பமான செறிவை படிப்படியாக வளர்த்துக் கொள்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்