புத்தரின் விழிப்பு

புத்தரின் விழிப்பு

போது ஒரு பேச்சு ஸ்ரவஸ்தி அபேயின் ஆண்டு துறவற வாழ்க்கையை ஆராய்தல் 2011 இல் திட்டம்.

  • உங்கள் சொந்த மனதிற்கு மருத்துவராக மாறுதல்
  • உன்னத எட்டு மடங்கு பாதை
  • தி புத்தர்அவரது வாழ்க்கை, அவர் மூன்று அறிவுகளை அடைவதில் உச்சத்தை அடைகிறது
  • கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
    • மாயையான நிலைகளிலிருந்து மனதை மாற்றுதல்
    • "கதை"யால் மூழ்கிவிடுவது

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.