மடாலய வாழ்க்கை அறிமுகம்

மடாலய வாழ்க்கை அறிமுகம்

வருடாந்தரத்தின் போது வழங்கப்பட்ட தொடர் பேச்சுக்களின் ஒரு பகுதி இளம் வயது வந்தோர் வாரம் நிரல் ஸ்ரவஸ்தி அபே 2011 உள்ள.

  • உண்மையான ஆன்மீக பயிற்சி என்பது மாற்றம் பற்றியது, இது நம் வாழ்க்கையை தீவிரமாக பாதிக்கிறது
  • வெறுமையை உணர்ந்து கொள்வது என்பது நமது துன்பங்களை வெல்வதும், பிறர் நலத்திற்கு பங்களிக்க நமது மனதை தூய்மைப்படுத்துவதும் ஆகும்.
  • கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்
    • தியானம் கடினமான சூழ்நிலைகளில்: மனம் துன்பத்தை உருவாக்குகிறது

இளம் வயது வந்தோர் வாரம் 2011: மடாலய வாழ்க்கை அறிமுகம் (பதிவிறக்க)

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.