ஜூன் 22, 2011

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு பெண் தனது கைகளை பிரார்த்தனை நிலையில் வைக்கிறார், பின்னணியில் சூரிய அஸ்தமனம்.
2011 ஆம் ஆண்டு புத்த மதத்தை இளைஞர்கள் ஆராயுங்கள்

தியானப் பயிற்சி: சுவாசத்தைக் கவனித்தல்

மனம் என்றால் என்ன என்பதைப் பற்றிய ஒரு பார்வை, அதைத் தொடர்ந்து எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்பது பற்றிய விவாதம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்