சாக்யா

சாக்யா

19 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 21-2011 அன்று மதிமுகவின் பல்வேறு வகைகளைப் பற்றிய பின்வாங்கலில் வழங்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபே.

 • நம்முடையது அல்லாத பிற மத அமைப்புகளைப் பற்றிய ஆய்வு-அவற்றின் நன்மைகள் என்ன, வேறுபாடுகளை எதிர்கொள்ளும்போது என்ன செய்ய வேண்டும்
 • மேலும் பன்முகத்தன்மை காட்சிகள் மேலும் சூத்திரம் மற்றும் தந்திரம் கெலுக் மற்றும் ஜோனாங்கை விட சாக்யா, காக்யூ மற்றும் நிங்மாவில்
 • சாக்கிய மரபு
  • முடிவைப் பாதையாக எடுத்துக் கொண்டு, லாம் ட்ரே
  • ஏற்கனவே இருந்ததை வெளிப்படுத்துதல்
  • இறுதி உண்மை விவரிக்க முடியாதது மற்றும் கற்பனை செய்ய முடியாதது என்று கருதப்படுகிறது
  • மதிமுக: சாக்யாவின் பார்வை மற்றும் சோங்கபாவின் பார்வை
  • ஜோனாங்கின் பார்வை கணிசமானதாகவும், சோங்கபாவின் பார்வை நீலிசமாகவும் உள்ளது
 • கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

வகைகள் மதிமுக 05 (பதிவிறக்க)

டாக்டர் கை நியூலேண்ட்

ஜெஃப்ரி ஹாப்கின்ஸ் மாணவர் கை நியூலேண்ட், திபெத்திய பௌத்தத்தின் அறிஞர் ஆவார். இவர் 1988 ஆம் ஆண்டு முதல் மிச்சிகனில் உள்ள மவுண்ட் ப்ளெசண்டில் உள்ள மத்திய மிச்சிகன் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறார். 2000 மற்றும் 2003-2006. அவர் ஜூலை 2009 இல் மவுண்ட் பிளசன்ட் கல்வி வாரியத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் மற்றும் டிசம்பர் 2003 வரை பணியாற்றினார், இதில் ஆறு மாதங்கள் வாரியத்தின் தலைவராகவும் ஒரு வருடம் செயலாளராகவும் இருந்தார்.

இந்த தலைப்பில் மேலும்