நவம்பர் 25, 2010

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கென்சூர் வாங்டாக் ரின்போச்சியின் போதனைகள்

வருத்தத்தை உருவாக்குகிறது

செய்த எதிர்மறையான செயல்களுக்கு ஆழ்ந்த வருத்தம் தேவை, விவரங்களை மதிப்பாய்வு செய்தல், தாமதமின்றி...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மைண்ட்ஃபுல்னஸின் ஸ்தாபனத்தின் விளக்கக்காட்சி

உணர்வுகள் எப்படி துக்காவை உருவாக்குகின்றன

இனிமையான, விரும்பத்தகாத மற்றும் நடுநிலையான உணர்வுகளைச் சுற்றி நம் வாழ்க்கை எவ்வாறு சுழல்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்வது உதவுகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்