17 மே, 2010

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு கை வெள்ளை மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றுகிறது.
தேரவாத பாரம்பரியம்

ஐந்து புள்ளிகள்

வன சங்கத்தின் முதியோர் பேரவையின் கடிதம், "இப்போது நாம் எங்கே இருக்கிறோம்" என்பதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஸ்ரவஸ்தி அபேயில் உள்ள தேரவாத பிக்ஷுனி அர்ச்சனையில் சங்கின் குழு புகைப்படம்.
தேரவாத பாரம்பரியம்

தேரவாதத்தில் பிக்குனிகள்

தேரவாத பாரம்பரியத்தில் உள்ள பிக்குணி நியமனத்தின் செல்லுபடியை, நேரம் மற்றும் இடம் மூலம் நிகழ்வுகள்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
திபெத்திய கன்னியாஸ்திரிகள் ஒரு பிரார்த்தனை கூடத்தில் அமர்ந்துள்ளனர்.
திபெத்திய பாரம்பரியம்

"நான் செய்வேன்"

பதினேழாவது கியால்வாங் கர்மபா பிக்ஷுனி முழு நியமனம் தொடர்பான பிரச்சினையை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான முழு அர்ச்சனை

அது அப்போது, ​​இது இப்போது

பெண்களின் அர்ச்சனை குறித்த எட்டு கடுமையான விதிகள் ஏன் மாற்றப்பட வேண்டும்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒதுக்கிட படம்
கன்னியாஸ்திரிகளுக்கான முழு அர்ச்சனை
  • ஒதுக்கிட படம் தனிசாரா, ஜிதிந்த்ரியா மற்றும் எலிசபெத் டே

நேரம் வந்துவிட்டது

முழு நியமனம் பெறுவதில் பிக்குனிகள் எதிர்கொள்ளும் சவால்களை ஆராய்தல் மற்றும் ஏன் இடையே ஒரு உண்மையான உரையாடல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

பிரதிமோக்ஷ வாக்கு

பல்வேறு வகையான தனிமனித விடுதலை உறுதிமொழிகள் மற்றும் பொருள் பற்றிய சில குழப்பங்களை தெளிவுபடுத்துதல் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்