தாராவின் ஞானம்

தாராவின் ஞானம்

தொடரின் ஒரு பகுதி போதிசத்வாவின் காலை உணவு மூலை டிசம்பர் 2009 முதல் மார்ச் 2010 வரை பசுமை தாரா குளிர்கால பின்வாங்கலின் போது கொடுக்கப்பட்ட பேச்சுகள்.

  • சாதனா பற்றிய கூடுதல் விளக்கங்கள்
  • தாராவிடம் இருக்கும் பல்வேறு வகையான ஞானம்

பச்சை தாரா பின்வாங்கல் 011: தாராவின் ஞானம் (பதிவிறக்க)

பார்வையாளர்கள்: முதல் சிந்தனையில் தாரா பயிற்சியின் போது, ​​​​முன் தலைமுறையில் நீங்கள் செய்து கொண்டிருப்பது, தாராவின் ஞானத்தின் மீது ஒற்றை முனை கவனம் செலுத்துகிறது. சாதனா மற்றும் உங்களின் முடிவில் தாரா உங்களை உள்வாங்கும்போது இந்த சிந்தனை எவ்வாறு வேறுபடுகிறது தியானம் பின்னர் வெறுமையின் மீது?

மதிப்பிற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்: நல்ல கேள்வி. முதலாவதாக, முதல் சிந்தனையின் போது, ​​தாராவின் ஞானம், தாராவிடம் உள்ள பல்வேறு வகையான ஞானம் அனைத்தையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்று நினைக்க வேண்டும். தாரா பலவிதமான ஞானம் உடையவள். அவர்கள் அனைவரும் வெறும் அல்ல வெறுமையை உணரும் ஞானம். நிலையற்ற தன்மையை உணரும் ஞானம் இருக்கிறது. பல்வேறு வகையான ஞானங்கள் உள்ளன. நாங்கள் ஆறு படிக்கும் போது தொலைநோக்கு நடைமுறைகள், அவர்கள் மூன்று வகையான ஞானத்தைப் பற்றி பேசுகிறார்கள், ஒன்று இறுதி உண்மையை அறிவது - அதுதான் வெறுமையை அறியப் போகிறது. மற்றொன்று மரபு உண்மையை அறிவது - ஒருவருக்கு எப்படி ஏற்படுகிறது மற்றும் எப்படி தெரியும் நிலைமைகளை செயல்பாடு, எப்படி மேலும் விவரங்களுக்கு கர்மா பதிவை பார்க்கவும். செயல்பாடுகள். அதுவும் நிலையற்ற தன்மையை அறியும். அந்த ஞானம் சம்சாரத்தின் தன்மை துக்கம் (துன்பம்) என்பதை அறியும். பிறகு மூன்றாவது ஞானம், உணர்வுள்ள உயிர்களுக்கு எவ்வாறு நன்மை செய்ய வேண்டும் என்பதை அறியும் ஞானம். நீங்கள் தாராவை முன்னால் வைத்து முதல் தியானம் செய்யும்போது, ​​​​ஒளி உள்ளே வரும்போது, ​​​​தாராவின் அனைத்து ஞானத்தையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் என்று நீங்கள் நினைக்கும்போது, ​​​​இவ்வாறு பல்வேறு வகையான ஞானங்கள் உள்ளே வருகின்றன. அதேசமயம் முடிவில் தாரா உங்களுக்குள் கரையும் போது பயிற்சி, அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வெறுமையை தியானிக்கிறீர்கள், நீங்களே உருவாக்க முயற்சிக்கிறீர்கள் வெறுமையை உணரும் ஞானம் அந்த நேரத்தில்.

இன்னொரு சிறிய வித்தியாசமும் உள்ளது. முதல் சிந்தனையின் போது நீங்கள் காட்சிப்படுத்தல் செய்யும்போது, ​​உங்கள் பொருள் தியானம் தாரா மற்றும் ஒளி உங்களுக்குள் வருகிறது, மேலும் தாராவின் அனைத்து ஞானத்தையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். அந்த முழு விஷயமும் உங்கள் பொருள் தியானம் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் தாராவின் ஞானத்தைப் பெறுகிறீர்கள் என்று உண்மையிலேயே நினைக்கிறீர்கள். நிச்சயமாக அந்த சிந்தனை உங்களை ஒரு நிலைக்கு இட்டுச் செல்லும் தியானம் வெறுமையின் மீது, அல்லது நிலையற்ற தன்மையின் மீது, அல்லது உணர்வுள்ள மனிதர்களுக்கு நன்மை செய்யும் ஞானத்தின் மீது. ஆனால் அந்த நேரத்தில் உண்மையான காட்சிப்படுத்தல், உங்கள் பொருள் தியானம், தாரா மற்றும் ஒளி, மற்றும் நீங்கள், மற்றும் அந்த முழு இணைப்பு செயல்முறை. அதேசமயம், சாதனாவின் முடிவில் தாரா உன்னுள் உள்வாங்கும் போது, ​​நீ உண்மையில் போகிறாய் தியானம் உங்கள் சொந்த வெறுமை மற்றும் தாராவின் வெறுமையின் மீது. எனவே அந்த நேரத்தில் உங்கள் பொருள் தியானம் வெறுமையாகும். நீங்கள் அதைப் பற்றி செல்லலாம் தியானம் நீங்கள் கற்பிக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வழிகளில் ஏதேனும் வெறுமையின் மீது தியானம் வெறுமையின் மீது. எடுத்துக்காட்டாக, நான்கு முக்கிய புள்ளிகள் அல்லது சார்பு எழுவதற்கான காரணம், இந்த விஷயங்களில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் அந்த நேரத்தில் பயன்படுத்தலாம்.

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.