அக் 12, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மரத்தால் செய்யப்பட்ட 1000 ஆயுதமேந்திய சென்ரெசிக் சிலை.
இரக்கம் பற்றிய 108 வசனங்கள்

108 வசனங்கள்: வசனங்கள் 15-19

புத்தர், தர்மம் மற்றும் சங்கத்தின் முக்கிய குணம் எவ்வளவு பெரிய கருணை அவர்களை உருவாக்குகிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்