ஆகஸ்ட் 30, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மனதை அடக்கும் கவர்.
மனதை அடக்குதல்

கர்மா மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான விருப்பம்

கர்மாவின் விளக்கம். பத்து நற்பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் நமக்கும் பிறருக்கும் நன்மை செய்வது எப்படி.

இடுகையைப் பார்க்கவும்