ஆகஸ்ட் 14, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

பிரகாசமான சூரியனை நோக்கி செல்லும் பாதையில் துறவு.
துறவு வாழ்க்கை 2009 ஆய்வு

செறிவை வளர்ப்பதன் நோக்கம்

புத்தரின் குணங்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது, நெறிமுறை நடத்தையை கடைபிடிப்பது மற்றும் போதனைகளை எடுக்காதது ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவம்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்