ஆகஸ்ட் 10, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒதுக்கிட படம்
துறவு வாழ்க்கை 2009 ஆய்வு

“சிங்கத்தின் கர்ஜனை சட்...

சந்நியாசத்தை கடைப்பிடிப்பதில் உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள், ஆனால் பயிற்சி செய்வதற்கான வலிமையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தயாரித்தல்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்
ஒரு பெரிய பாறையில் சூரியனையும் கடலையும் பார்த்துக்கொண்டு நிற்கும் துறவி.
ஒரு கன்னியாஸ்திரியின் வாழ்க்கை

உங்கள் வானம் எங்கே?

ஒரு கல்வியாளர், கன்னியாஸ்திரிகள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் எவ்வாறு கற்றலைத் தொடரலாம் என்று விவாதிக்கிறார்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்