ஜூலை 26, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சன்கிளாஸ் அணிந்த மனிதன் எதிர்நோக்குகிறான்
போதை பற்றி

அடிமைத்தனத்திலிருந்து நம்மை நாமே அழைத்துச் செல்வது

போதைப்பொருள் அல்லது மதுபானத்தில் தஞ்சம் அடைவது மிகவும் அழிவுகரமான, அடிமையாக்கும் நடத்தைக்கு வழிவகுக்கிறது, பின்னர்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்