ஜூன் 30, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

குரு பூஜையில் பாதையின் நிலைகள்

மரணத்தின் காலம் காலவரையற்றது

ஒன்பது புள்ளிகள் கொண்ட மரண தியானத்தின் தொடர்ச்சி, நமது மரண நேரம் எவ்வாறு காலவரையற்றது என்பதைக் கருத்தில் கொண்டு,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்