சித்திரை 19, 2009

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மனதை அடக்கும் கவர்.
மனதை அடக்குதல்

நான்கு உன்னத உண்மைகள்

நான்கு உன்னத உண்மைகளின் முக்கியத்துவம் மற்றும் துன்பத்தின் உண்மையைப் புரிந்துகொள்வது எவ்வாறு தயாராகிறது ...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
இந்தியாவில் உள்ள தோசம்லிங் நிறுவனத்தில் மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர்.
துறவற வாழ்க்கை

தர்மத்தை எப்படி அணுகுவது

அன்றாட வாழ்வில் தர்மத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான நடைமுறை ஆலோசனைகள், போதனைகள் நம் மனதை மாற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்