ஆகஸ்ட் 29, 2008

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வார்த்தைகளைக் கொண்ட சுவர்: மனநிறைவின் சரணாலயம்
துறவு வாழ்க்கை 2008 ஆய்வு

மனநிறைவு

அதிருப்தி என்பது வேதனையானது, எனவே நம்மிடம் இருப்பதைக் கொண்டு மகிழ்ச்சியாக இருக்க மனதைப் பயிற்றுவிக்கிறோம்,...

இடுகையைப் பார்க்கவும்