ஆகஸ்ட் 18, 2008

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

2008 இன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் துறவற வாழ்க்கை பங்கேற்பாளர்கள் அபே வாழ்க்கை அறையில் உள்ள அழகான மருந்து புத்தர் தங்காவின் முன் போஸ் கொடுத்தனர்.
துறவு வாழ்க்கை 2008 ஆய்வு

2008 இல் துறவற வாழ்வு பற்றிய ஆய்வுகளை அறிமுகப்படுத்துகிறோம்

2008 இன் எக்ஸ்ப்ளோரிங் துறவற வாழ்க்கைத் திட்டத்தை எவ்வாறு தொடங்குவது என்பது பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் ஆலோசனையுடன்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்