வெறுமையின் தியானம்

வெறுமையின் தியானம்

டிசம்பர் 2006 முதல் மார்ச் 2007 வரையான சென்ரெசிக் குளிர்கால ஓய்வுக்காலத்தின் போது வழங்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான போதனைகளின் ஒரு பகுதி ஸ்ரவஸ்தி அபே.

வழிகாட்டப்பட்ட தியானம்

  • எம்டினெஸ்
  • சார்ந்து எழுவது

சென்ரெஸிக் ரிட்ரீட் 18 (பதிவிறக்க)

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

  • பகுதிகளின் தொகுப்பு மற்றும் வெறுமை
  • உணர்வுகள் மற்றும் தன்னலமற்ற சிந்தனை
  • எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் உணர்ச்சிகள்
  • இணைப்பு மற்றவர்கள் நம்மைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள்
  • சுய-மையமாக இருத்தல் மற்றும் வழக்கமாக இருக்கும் சுயத்தை நேர்மறையான திசையில் செலுத்துதல்
  • கருணை மற்றும் வெறுமையை தியானிப்பது
  • சூத்திரங்கள் மற்றும் நியதிகள்

சென்ரெஸிக் ரிட்ரீட் 19 (பதிவிறக்க)

[இது கற்பித்தல் உரையில் ஒரு கற்பித்தல் தொடர்கிறது சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம்.]

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.