மார்ச் 1, 2007

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சோனம் கியாட்சோ மூன்றாவது தலாய் லாமா
சுத்திகரிக்கப்பட்ட தங்கத்தின் சாரம்

ஆசிரியருடனான உறவு

நமது ஆன்மீக வழிகாட்டிகளை மகிழ்விப்பது நமக்கு எவ்வளவு நன்மை அளிக்கிறது, தகுதியின் கடைகளை உருவாக்குகிறது. தவிர்ப்பதன் முக்கியத்துவம்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
பனியால் மூடப்பட்ட மரத்தின் கீழ் குவான் யின் கல் சிலை.
சென்ரெஜிக் குளிர்கால பின்வாங்கல் 2006-07

வெறுமையின் தியானம்

மற்றவர்கள் நம்மைப் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதற்கான பற்றுதலை எவ்வாறு கையாள்வது; கருணை தியானம் மற்றும்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்