செப் 25, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் கோஷமிடுவதில் பின்வாங்குபவர்களை முன்னிலைப்படுத்துகிறார்.
துக்கத்தை கையாள்வது

துக்கத்தை கையாள்வது

துக்கத்திற்கான காரணங்களை ஆராய்வது மற்றும் துக்க செயல்முறையின் மூலம் எவ்வாறு செயல்படுவது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மருந்து புத்த பூஜைக்காக அமைக்கப்பட்ட பலிபீடம்.
துக்கத்தை கையாள்வது

நமது ஆன்மீக வழிகாட்டிகள் காலமானால்

ஆன்மீக ஆசிரியர்களின் மரணத்தை அனுபவிப்பது பற்றி பழைய நண்பருடன் ஒரு கருத்து பரிமாற்றம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்