செப் 10, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வஜ்ரசத்துவரின் தங்க சிலை.
தியானம் மீது

எதிர்மறை கர்மாவை சுத்தப்படுத்துதல்

பின்வாங்கல் அனுபவத்தைப் பயன்படுத்தி, பெருமை மற்றும் பற்றுதல் ஆகியவற்றின் மூல மாயைகளைத் தூய்மைப்படுத்துதல்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்