ஆகஸ்ட் 9, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

கட்டளைகளை எடுக்கும்போது கும்பிடுதல்.
துறவு வாழ்க்கை 2005 ஆய்வு

துறவு வாழ்க்கை

அர்ச்சனை செய்வது எளிது, அதைக் கடைப்பிடிப்பது கடினம். இது நல்லொழுக்கத்தை நோக்கமாகக் கொண்டது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்