சித்திரை 16, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

மைத்ரேய போதிசத்துவரின் தங்க சிலை.
37 போதிசத்துவர்களின் நடைமுறைகள்

போதிசத்துவர்களின் 37 நடைமுறைகள்

ஒரு போதிசத்துவரின் குணங்களை வளர்ப்பது பற்றிய வசனங்கள் ஜில்சே டோக்மே சாங்போ, மேலும் ஒரு பதிவு...

இடுகையைப் பார்க்கவும்
மதிப்பிற்குரிய ஹெங்-சிங் ஷிஹ், வணக்கத்திற்குரிய லெக்ஷே த்சோமோ மற்றும் வணக்கத்திற்குரிய ஜம்பா செட்ரோயன் ஆகியோர் மடிக்கணினியுடன் இணைந்து ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள்.
ஒரு ஆன்மீக ஆசிரியரின் குணங்கள்

ஆன்மீக ஆசிரியருடன் தொடர்புடையது

ஆன்மீக ஆசிரியர்களுடன் உறவுகளை வளர்த்துக்கொள்வது மற்றும் அதன் அர்த்தம் என்ன என்பதை நாம் தவறாகப் புரிந்துகொள்ளும் பல வழிகள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்