சித்திரை 5, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்கலுக்குப் பிறகு விளக்கம்

மூன்று வாகனங்கள், அடைக்கலத்தின் உண்மையான பொருள்கள் மற்றும் ஒவ்வொன்றுடன் நாம் எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கிறோம் என்பதை விளக்குகிறது.

இடுகையைப் பார்க்கவும்