மார்ச் 30, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

பின்வாங்கலுக்குப் பிறகு வாழ்க்கை

உண்மையற்ற உலகத்திற்கு மெதுவாக திரும்பிச் செல்வதற்கான அறிவுரை, மீண்டும் கொண்டு வந்து நல்ல பழக்கங்களைத் தொடருங்கள்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்