மார்ச் 9, 2005

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

வணக்கத்திற்குரிய சோட்ரான் மற்றும் பின்வாங்குபவர்களின் குழு புகைப்படம் 2005 இல்.
வஜ்ரசத்வ குளிர்கால ஓய்வு 2005

சுத்திகரிப்பு மற்றும் பேச்சுவார்த்தை அல்லாதவை

சுத்திகரிக்கப்படுவதை தெளிவுபடுத்துதல். முடிவுகளை எடுக்க நாம் பயன்படுத்தும் அளவுகோல்கள்: எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமானவை...

இடுகையைப் பார்க்கவும்