8 மே, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 43-45

சாதகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவது, மற்றவர்களின் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தைக் கண்டு பொறாமை கொள்வது. இவற்றின் பின்னணியில் என்ன இருக்கிறது என்று பார்த்தால்...

இடுகையைப் பார்க்கவும்