சித்திரை 19, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 22-24

இந்த வசனங்கள் நமது ஆன்மீக வழிகாட்டிகளிடமிருந்து ஏமாற்றம் போன்ற முடிவுகளுக்கான காரணங்களை உள்ளடக்கியது மற்றும்…

இடுகையைப் பார்க்கவும்