சித்திரை 15, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 16-21

இந்த வசனங்கள் ஆன்மீக வழிகாட்டிகளுடனான கடினமான உறவுகளின் முடிவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவற்றை மீண்டும் கண்டுபிடிக்கின்றன.

இடுகையைப் பார்க்கவும்