சித்திரை 5, 2004

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

சூரியன் மறையும் போது மேகமூட்டமான வானத்தில் ஆரஞ்சு கோடுகள்.
ஷார்ப் ஆயுதங்களின் வீல் 2004-06

கூர்மையான ஆயுதங்களின் சக்கரம்: வசனங்கள் 1-6

தொடக்க வசனங்கள் உரையில் உள்ள அடையாளங்கள், போதிசத்துவர்கள் மற்றும் நாம் எவ்வாறு வேறுபடுகிறோம் என்பதை விவரிக்கிறது…

இடுகையைப் பார்க்கவும்