உள் அமைதி

இரக்கத்திற்கான அடிப்படை

இல் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒரு பேச்சு துஷிதா மஹாயான தியான மையம் டிசம்பர் 2003 இல் இந்தியாவின் புது டெல்லியில்.

மனநிறைவையும் இரக்கத்தையும் வளர்ப்பது

  • வெற்றிக்கான சமூகத்தின் வரையறைக்கு ஏற்ப வாழ்வது மற்றும் இணைப்பு
  • அதிருப்தி மற்றும் கிளர்ச்சியான மனம்
  • மனநிறைவை வளர்க்கும் எதிர் மருந்து

மனநிறைவு 01 (பதிவிறக்க)

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்: பகுதி ஒன்று

  • முதுமை, நோய் மற்றும் பிற சிரமங்களைக் கையாள்வது
  • அச்சங்களை நேர்மறையாகவும் ஆக்கபூர்வமாகவும் எதிர்கொள்வது

உள்ளடக்கம் 02: கேள்வி பதில் பகுதி 1 (பதிவிறக்க)

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்: பகுதி இரண்டு

  • பகுத்தறிவு மற்றும் பகுப்பாய்வு மனதை பராமரித்தல்
  • ஒரு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும் போது புத்த பிரார்த்தனை
  • பயத்தை வெல்வது

உள்ளடக்கம் 03: கேள்வி பதில் பகுதி 2 (பதிவிறக்க)

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.

இந்த தலைப்பில் மேலும்