சித்திரை 22, 1996

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

நம்பிக்கை இல்லாமை, மறதி, சுயபரிசோதனை செய்யாமை...

நமது நடைமுறையைப் பாதிக்கும் மனக் காரணிகளை எவ்வாறு அறிந்துகொள்வது மற்றும் எவ்வாறு அபிவிருத்தி செய்வது...

இடுகையைப் பார்க்கவும்