ஜனவரி 15, 1996

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

ஒரு கன்னியாஸ்திரி திறந்த புல்வெளி மற்றும் மரங்கள் கொண்ட ஏரிக்கரையில் நிற்கிறார்.
மனம் மற்றும் மன காரணிகள்

கோபம், பழிவாங்குதல், வெறுப்பு, பொறாமை

கோபம் மற்றும் குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்துகளிலிருந்து எழும் குழப்பமான அணுகுமுறைகளின் சுருக்கம்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்