வாழ்க்கைச் சக்கரம்

12 இணைப்புகள்: பகுதி 1 இல் 5

அடிப்படையிலான போதனைகளின் தொடரின் ஒரு பகுதி அறிவொளிக்கான படிப்படியான பாதை (லாம்ரிம்) மணிக்கு கொடுக்கப்பட்டது தர்ம நட்பு அறக்கட்டளை சியாட்டில், வாஷிங்டன், 1991-1994 வரை.

  • சுழற்சி இருப்பின் குறியீட்டு விளக்கம்
  • இறப்பு மற்றும் மறுபிறப்பு செயல்முறை எவ்வாறு நிகழ்கிறது
  • மரணத்தின் இறைவனின் குறியீடு

LR 061: 12 இணைப்புகள் (பதிவிறக்க)

வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் கண்ணோட்டம்

நாங்கள் 12 இணைப்புகளுக்குச் செல்லப் போகிறோம், ஏனென்றால் 12 இணைப்புகள் மரணம் மற்றும் மறுபிறப்பு செயல்முறை எவ்வாறு நிகழ்கிறது என்பதைப் பற்றிய ஒரு போதனையாகும். வாழ்க்கைச் சக்கரத்தை விவரிக்கும் வரைபடத்தையும், நாங்கள் பேசும்போது அடிப்படையாகப் பயன்படுத்துவதற்காக 12 இணைப்புகளின் சுருக்கமான அவுட்லைனையும் நான் தயார் செய்துள்ளேன்.

வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் புகைப்படம்.

யமனின் நான்கு கால்கள் மற்றும் கோரைப் பற்கள் ஒரு சக்கரத்தை வைத்திருக்கின்றன, இது சம்சாரத்தை குறிக்கிறது, இது உடல் மற்றும் மனதின் ஐந்து தொகுப்புகள், அடுத்த பிறவிக்குப் பிறகு மறுபிறவி எடுக்கும் விஷயம். (புகைப்படம் நாகார்ஜுன் கந்துகுரு).

இந்த வரைபடம் வாழ்க்கைச் சக்கரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது திபெத்திய மடாலயத்தில் உள்ள பூஜை அறைகளின் கதவுகளில் அடிக்கடி தோன்றும். இந்த வரைபடம் உண்மையில் சம்சாரம் அல்லது சுழற்சியின் இருப்பு-இறப்பு, மறுபிறப்பு, இறப்பு, மறுபிறப்பு மற்றும் நடுவில் உள்ள அனைத்து குழப்பங்களையும் விளக்குகிறது. பூஜை அறைக்குள் செல்வதற்கு முன், நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யும் போது கவனம் செலுத்தும் ஆற்றலைக் கொடுக்கிறது.

இங்கே நாம் காணும் இந்த பெரிய பேய் உருவம் மரணத்தின் இறைவன், யமன். யமனின் நான்கு கால்கள் மற்றும் பற்கள் ஒரு சக்கரத்தை வைத்திருக்கின்றன, இது சம்சாரத்தை குறிக்கிறது, ஐந்து கூட்டு உடல் மற்றும் மனதில், அடுத்த ஒரு மறுபிறவி எடுக்கும் இந்த விஷயம். பிறப்பு, நோய், முதுமை, இறப்பு ஆகிய நான்கு அங்கங்கள். எனவே இந்த சுழற்சியில் நாம் உண்மையில் சிக்கிக்கொண்டோம் என்பதை இது காட்டுகிறது. வெளிப்புற விளிம்பு 12 இணைப்புகளின் சித்திரப் பிரதிநிதித்துவமாகும், அடுத்த முறை அவை அனைத்தையும் விளக்குகிறேன்.

அடுத்த விளிம்பில், அது ஆறு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காண்பீர்கள். அவையே ஆறு மண்டலங்கள். அதன்பின் உள்ளே வளையம், சில உயிர்கள் கீழே செல்கின்றன, சில உயிரினங்கள் மேலே வருகின்றன. சில உயிரினங்கள் கீழ் மண்டலங்களுக்குச் செல்கின்றன, சில உயிரினங்கள் மேல் மண்டலங்களில் மீண்டும் பிறக்கின்றன என்பதை இது காட்டுகிறது. மிக மையத்தில், உங்களிடம் ஒரு பன்றி உள்ளது, அதன் வாயில், அது ஒரு கோழியையும் பாம்பையும் வைத்திருக்கிறது. பன்றி அறியாமையைக் குறிக்கிறது, அதிலிருந்து என்ன வருகிறது இணைப்பு மற்றும் கோபம்-இணைப்பு பறவை அல்லது கோழி இருப்பது, மற்றும் கோபம் பாம்பாக இருப்பது.

வாழ்க்கை சக்கரத்தின் படம்.

வாழ்க்கைச் சக்கரம் (சமஸ்கிருதம்: பவசக்ரா; திபெத்தியம்: ஸ்ரீட் பா'கோர் லோ). இங்கே கிளிக் செய்யவும் பெரிய பதிப்பைப் பதிவிறக்க.

எனவே ஒரு சித்திர வழியில், நாம் இங்கு பார்ப்பது என்னவென்றால், மரணத்தின் இறைவனால் சூழப்பட்டு, பிறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் இறப்பு ஆகிய நான்கு துயரங்களும், 12 இணைப்புகளின் இந்த அமைப்பின் வழியாக, ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மறுபிறவி எடுக்கிறோம். ஆறு பகுதிகளிலும், சில சமயங்களில் மேலே செல்லும், சில சமயம் தாழ்ந்து, அறியாமையைப் பொறுத்து கோபம் மற்றும் இணைப்பு.

மேல் இடது மூலையில் தூய நிலம் உள்ளது, அந்த உருவம் அமிதாபா என்று நான் நம்புகிறேன் புத்தர். தூய நிலத்தில் மீண்டும் பிறப்பது சாத்தியம் என்பதை இது காட்டுகிறது, இதன் மூலம் நாம் சுழற்சி முறையில் இல்லாதுவிட்டோம், மேலும் நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் உள்ளன. நிலைமைகளை நம்மைச் சுற்றி பயிற்சி செய்ய முடியும். மேல் வலது மூலையில், உங்களிடம் ஒரு படம் உள்ளது புத்தர் சுட்டிக் காட்டுதல்: அவர் பயிற்சிக்கான வழியைச் சுட்டிக்காட்டுகிறார், சுழற்சி இருப்பிலிருந்து வெளியேறும் வழியை சுட்டிக்காட்டுகிறார்.

கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள்

பார்வையாளர்கள்: மரணத்தின் இறைவன் மிகவும் தீயவராகத் தெரிகிறார். அவர் அடையாளமா?

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரான் (VTC): ஆம். மரணம் நமக்குப் பிடித்தமான விஷயம் அல்ல என்பதை இது குறிக்கிறது என்று நினைக்கிறேன். இது சுவாரஸ்யமானது - திபெத்தியர்கள் இந்த விஷயங்களைப் பற்றி மிகவும் நேரடியான வழியில் மற்றும் மிகவும் குறியீட்டு முறையிலும் பேசுகிறார்கள். நான் தனிப்பட்ட முறையில் மிகவும் குறியீட்டு விளக்கத்தை விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் எனக்கு நிஜமாகவே தெரிகிறது, நம் வாழ்க்கை எப்போதும் மரணத்தால் மறைக்கப்பட்டதாகவே இருக்கிறது. அதற்குள் அடக்கி வைக்கப்பட்டு, நமது சொந்த இறப்பைப் பற்றி தொடர்ந்து நினைவுபடுத்துவது - எனக்கு, மரணத்தின் அதிபதியான யமன் பிரதிநிதித்துவம் செய்வது.

பார்வையாளர்கள்: திபெத்திய மண்டை ஓடு மணிகள் பற்றி என்ன? காதணிகள் போன்ற ஆபரணங்களாக அணிவதற்கு சிலர் தங்கள் ஜெபமாலைகளில் இருந்து இந்த மணிகளை எடுத்துக்கொள்வதை நான் பார்த்திருக்கிறேன்.

VTC: இது மரணம் மற்றும் நிலையற்ற தன்மை, நிலையற்ற தன்மை மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. உங்கள் ஜெபமாலை அல்லது பிரார்த்தனை மணிகள் வழக்கமான, வட்டமான மணிகளால் செய்யப்படலாம். ஆனால் சிலரிடம் பிரார்த்தனை மணிகள் உள்ளன, அங்கு ஒவ்வொரு மணியும் மண்டை ஓட்டில் செதுக்கப்பட்டிருக்கும். உங்கள் பயிற்சியைச் செய்வதற்கு அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆன்மிகப் பயிற்சிக்காக காதணிகளை உருவாக்கினால், அவற்றில் எதையும் நான் எடுக்க மாட்டேன். தனிப்பட்ட முறையில் நான் மாட்டேன்.

மரணத்தை நினைவுபடுத்துகிறது

நாம் உயிருடன் இருக்கும்போது மரணத்தைப் பற்றி அறிந்திருப்பது மிகவும் முக்கியமானது என்பதை மண்டை ஓடுகள் மீண்டும் நமக்கு நினைவூட்டுகின்றன, ஏனென்றால் நாம் உயிருடன் இருக்கும்போது மரணத்தைப் பற்றி அறிந்தால், மரணம் ஒரு பயமுறுத்தும் விஷயமாக இருக்காது. ஏன்? ஏனென்றால் நாம் நம் வாழ்க்கையை மிகவும் அர்த்தமுள்ளதாக மாற்றியிருப்போம். மரணத்தை நாம் நினைவுகூரும்போது, ​​​​நம் வாழ்க்கையில் மதிப்புமிக்கது எது, எது முக்கியமானது, எது முக்கியமில்லை என்பதை வேறுபடுத்தி அறிய உதவுகிறது. அந்த மாதிரியான விழிப்புணர்வோடு நம் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தால், நாம் இறக்கும் போது, ​​நம் நேரத்தை வீணடிப்பது அல்லது எதிர்மறையான செயல்கள் அல்லது அது போன்ற விஷயங்களைச் செய்வது பற்றி நாம் வருத்தப்படுவதில்லை.

அதேசமயம், நாம் நிலையற்ற தன்மையை நினைவில் கொள்ளாதபோது, ​​​​நம் மரணத்தை நாம் நினைவில் கொள்ளாதபோது, ​​மிகச் சிறிய சம்பவங்களிலிருந்து பெரிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்து, நம்பமுடியாத எதிர்மறையை உருவாக்குகிறோம். கர்மா, ஏனென்றால் நாம் நம் வாழ்வில் சில சிறிய விஷயங்களைப் பற்றிக் கொண்டு அதை ஒரு தேசிய பேரழிவாக நினைத்து மிகவும் எதிர்மறையை உருவாக்குகிறோம் கர்மா. மரணத்தைப் பற்றிய விழிப்புணர்வு உண்மையில் மனதிற்கு முக்கியமில்லாதவற்றிலிருந்து முக்கியமானவற்றைப் பாகுபடுத்த உதவுகிறது, மேலும் அது தானாகவே வாழ்க்கையை மிகவும் அமைதியானதாக ஆக்குகிறது, மேலும் அது நமது தர்மத்தை மிகவும் பயனுள்ளதாக்குகிறது. நாம் உயிருடன் இருக்கும்போது நமது தர்ம நடைமுறை எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும், நாம் மரணத்தை எதிர்கொள்ளும்போது மாற்றம் எளிதாகிறது.

நல்ல பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு மரணம் என்பது பிக்னிக் செல்வது போன்றது என்று மரணத்தைப் பற்றி விரிவாகப் பேசும் போது நான் உங்களுக்கு முன்பே சொல்லி இருந்தேன். டெர்ரியைப் பாருங்கள் (ஒரு DFF உறுப்பினர்). டெர்ரி இறந்த விதத்தில் மிகவும் நம்பமுடியாத ஒன்று இருந்தது. அவர் தனது வாழ்க்கையின் அனைத்து வெவ்வேறு அம்சங்களையும் சுத்தம் செய்து சுத்தம் செய்தார், மேலும் அவர் இறக்க பயப்படவில்லை. அவரது வாழ்க்கையைப் பற்றிய உண்மையான நிறைவின் உணர்வோடு அவர் இறந்ததைப் போல யாரோ ஒருவர் இறப்பதை நான் பார்த்ததில்லை. அவர் கோமா நிலைக்குச் செல்வதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு என்னிடம் கூறினார், அவர் தர்மத்தை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதாகவும், பயிற்சி செய்ய வாய்ப்பு கிடைத்தது என்றும் கூறினார். அது உண்மையில் அவருக்கு உதவியது, மேலும் அது அவரது வாழ்க்கையை மிகவும் நிறைவாக மாற்றியிருப்பதாக அவர் உணர்ந்தார். அதனால் அவர் இறப்பதைப் பொருட்படுத்தவில்லை, மேலும் அவர் விஷயங்களைத் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய நபர்களுடன் நேரத்தைச் செலவிட்டார், எனவே அவர் இறந்தபோது, ​​​​அவருக்கு நிறைய துன்பங்களும் வருத்தங்களும் இருந்ததாகத் தெரியவில்லை.

மரணத்தை நினைவுகூர்வதன் முக்கியத்துவம் இதுதான், ஏனென்றால் ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி வாழ முடிந்தால், ஒவ்வொரு நாளும் வருந்தாமல் கடந்து செல்கிறது. நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்கிறோம், நாங்கள் மக்களுடன் தெளிவான-தெளிவான உறவைக் கொண்டுள்ளோம், ஆனால் நாங்கள் அதைச் செய்யாதபோது, ​​​​நீங்கள் ஸ்டீவன் லெவினிடம் சென்று, உங்கள் அம்மாவிடம் சொல்லாததற்கு நீங்கள் எவ்வளவு வருத்தப்படுகிறீர்கள் என்று ஒரு பெரிய சட்டசபை மண்டபத்தின் முன் அவரிடம் சொல்ல வேண்டும். அவள் இறப்பதற்கு முன் இது அல்லது அது. பார்டோவில் ஸ்டீவன் லெவின் பட்டறைகள் இருந்தால், "நான் இதை என் குழந்தைகளுக்குச் சொல்லவில்லை" என்று எல்லோரும் அங்கு செல்வார்கள். "ஓ, நான் என் கணவரிடம் மிகவும் மோசமாக இருந்தேன்." "ஒரு முதலாளியாக, நான் உண்மையில் ஒரு கொடுமைக்காரன்." நாம் மரணத்தை நினைவில் வைத்துக் கொண்டால், அந்த விஷயங்களை எங்களுடன் எடுத்துச் செல்வதற்குப் பதிலாக, அன்றாட அடிப்படையில் அவற்றை அழிக்கப் போகிறோம்.

பார்வையாளர்கள்: வாழ்க்கைச் சக்கரத்தின் அனைத்து வரைபடங்களிலும் இந்தப் படங்கள் ஒரே மாதிரியாக உள்ளதா?

VTC: இல்லை, சில நேரங்களில் படங்கள் சற்று வித்தியாசமாக இருக்கும், ஒரு குரங்கு மற்றும் ஒரு மரத்திற்கு பதிலாக, உங்களிடம் ஒரு குரங்கு மற்றும் ஒரு வீடு உள்ளது. வெவ்வேறு விளக்கக்காட்சிகள் உள்ளன. ஆனால் 12 இணைப்புகள் எப்போதும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

வணக்கத்திற்குரிய துப்டன் சோட்ரான்

புனித சோட்ரான் புத்தரின் போதனைகளை நமது அன்றாட வாழ்வில் நடைமுறைப் படுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார் மேலும் மேற்கத்தியர்களால் எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய வழிகளில் அவற்றை விளக்குவதில் குறிப்பாக திறமையானவர். அவர் சூடான, நகைச்சுவையான மற்றும் தெளிவான போதனைகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர். அவர் 1977 இல் இந்தியாவின் தர்மசாலாவில் கியாப்ஜே லிங் ரின்போச்சே என்பவரால் பௌத்த கன்னியாஸ்திரியாக நியமிக்கப்பட்டார், மேலும் 1986 இல் தைவானில் பிக்ஷுனி (முழு) நியமனம் பெற்றார். அவரது முழு சுயசரிதையைப் படியுங்கள்.