அக் 7, 1991

சமீபத்திய இடுகைகள்

வெனரபிள் துப்டன் சோட்ரானின் கற்பித்தல் காப்பகத்தில் உள்ள அனைத்து இடுகைகளையும் காண்க.

புத்தர் சிலையின் கருப்பு வெள்ளை படம்.
LR07 புகலிடம்

புத்தரின் மனதின் குணங்கள்

ஞானம் மற்றும் இரக்கம் ஆகியவை புத்தரின் மனதின் இரண்டு அடிப்படை குணங்கள்.

இடுகையைப் பார்க்கவும்