tantra

Pisma nauczane przez Buddę opisują praktykę wadżrajany. Środek do stania się w pełni przebudzonym Buddą poprzez tożsamość z bóstwami medytacyjnymi.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie posty w archiwum nauczania Czcigodnego Thubtena Chodrona.

Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Przyczynowy umysł przejrzystego światła

Opisując jasną i świadomą naturę umysłu oraz wrodzony umysł przejrzystego światła, obejmujący…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Nic nie jest do usunięcia

Wyjaśnianie, w jaki sposób nieprzerwana ścieżka prowadzi do wyzwolonej ścieżki, przemieniając naturę buddy i trzeci…

Zobacz post
Etapy ścieżki

Poleganie na nauczycielu

Wyjaśnienie korzyści płynących z polegania i wad niewłaściwego polegania w odniesieniu do…

Zobacz post
Wprowadzenie do Tantry

Pytanie inicjacyjne w tantryce

Odpowiedz na pytanie dotyczące zbyt wczesnego podjęcia inicjacji tantrycznej.

Zobacz post
Etapy ścieżki

Jak zobaczyć duchowego mentora

Wyjaśnienie cech ucznia i opisanie, jak rozwijać wiarę oraz trzy sposoby…

Zobacz post
Tom 3 Samsara, Nirwana i Natura Buddy

Czy czujące istoty są już Buddami?

Wyjaśniając, czy czujące istoty są już buddami i omawiając naturę buddy zgodnie z tantrą,…

Zobacz post
Wprowadzenie do Tantry

Unikalne elementy wadżrajany

Niektóre unikalne elementy wadżrajany, takie jak używanie metod i mądrości w jednej świadomości.

Zobacz post
Wprowadzenie do Tantry

Jak Tantra wpasowuje się w ścieżkę

Co odróżnia Tantrę od innych form? Nauczanie obejmujące ten i inne materiały wprowadzające związane z…

Zobacz post
Zielona Tara

Medytacja z przewodnikiem na Tara

Medytacja z przewodnikiem na temat Zielonej Tary, która jest kontynuacją wykładu „Joga Bóstwa: ty…

Zobacz post