Mądre wybory dla szczęśliwego życia (Coeur d'Alene 2007)

Nauki na temat tworzenia przyczyn szczęścia i unikania cierpienia, wygłoszone w North Idaho College w Coeur d'Alene, Idaho, w marcu 2007 r.

Gość w opactwie, obracający młynki modlitewne.

Etyczne postępowanie i motywacja

Znaczenie szczęścia, jak gniew i przywiązanie powodują cierpienie oraz korzyści płynące ze spokojnego umysłu.

Zobacz post
Gość w opactwie, obracający młynki modlitewne.

Pragnienie przyjemności

Jak lgniemy do odczuwania przyjemności, naszych własnych sposobów robienia rzeczy i sprawdzania, czy czerpiemy z nich prawdziwe szczęście.

Zobacz post
Gość w opactwie, obracający młynki modlitewne.

Oczyszczanie naszych złych działań

Wyjaśnienie wzbudzania żalu z powodu naszych przeszłych działań i zdecydowania, by ich nie powtarzać.

Zobacz post
Gość w opactwie, obracający młynki modlitewne.

Podejmowanie decyzji dla długoterminowej korzyści

Jak znaleźć prawdziwe długoterminowe szczęście, działając etycznie i przynosząc korzyści innym.

Zobacz post